BUS - Bulbar Üretral Stent

Allium Bulbar Üretral Stent (BUS) darlık teşhisi konulan erkek bulbar idrar yolunda tıkalı yolun açılmasını ve ve spontan idrar yapmayı sağlamak amacıyla transüretral yolla yerleştirilmesi için tasarlanan bir geçici implanttır. BUS kopolimer ile kaplı süper elastik bir spiralden oluşmaktadır. Bir salım sistemi yardımıyla bulber idrar yoluna takıldıktan sonra, kendiliğinden genişlemesini sağlamak için stent serbest bırakılır. Stent 3 yıla kadar yerinde kalacak şekilde tasarlanmıştır.

BULBAR ÜRETRAL STENT
BULBAR ÜRETRAL STENT

Korkularınızdan kurtulun!

Sfinkter Dostu Bölüm

Dinamik yapıdaki sfinkterik bölümü ile sfinktere baskıyı önleye- rek inkontinans oluşumunu engeller.

Eşsiz Kaplama

Tamamen kapalı ve gözeneksiz polimerik kaplaması sayesinde doku işlemediğinde epitelize olmaz. Ayrıca enkrustasyon taş oluşumu ve kalsifikasyonu azaltır.

Kolay Çıkartılabilme

Stent üretranın içinden yabancı cisim forsepsi yardımıyla üretrayı travmatize etmeden çıkartılabilir.

Yüksek Esneklik

Üretra basıncına dirençli ve esnek gövdesi sayesinde minimal iritasyon ve hasta konforu sağlar.

Kolay Yerleştirme

Gelişmiş tabancası sayesinde görerek, endoskopik olarak ve/veya floroskopi eşliğinde kolayca yerleştirilir.

Uzun Zaman Kalabilir

Uzun süre kalabilmesi sayesinde tekrarlayan müdahale olasılığını ortadan kaldırır.