Easy Close

Easy Close - Trokar Hattı Kapama Cihazı

Easy Close (fasia closure) trokar hattını, fasia dahil
olmak üzere tüm batın katmanlarını hızlı ve kolay bir
biçimde kapatır. Bu sayede hem hasta hemde cerrah
konforunu artırır. Operasyon sonrası oluşabilecek
trokar yeri fıtıklarını engeller. Yapılan klinik yayınlarda
trokar yeri fıtıklarının oranı bir hayli fazladır. Easy
Close (fasia closure) sayesinde trokar yeri fıtıkları
tamamen ortadan kalkar.

EASY CLOSE
TROKAR HATTI KAPAMA CİHAZI UYGULAMA GÖRSELİ
TROKAR HATTI KAPAMA CİHAZI